Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Birou Fond Funciar

 

Acte necesare pentru eliberare adeverinţe somaj

 • Cerere din care să rezulte dacă deţine sau nu terenuri agricole.
 • Buletin de identitate.

 

Acte necesare pentru eliberare adeverinţe în vederea intabulării în cartea funciară

 • Cerere prin care să solicite eliberarea adeverinţei în vederea intabulării casei şi anexelor gospodăreşti.
 • Copie autorizaţie de construire sau atestare construcţie
 • Copie plan de situaţie
 • Taxă timbru, plătită la serviciul de Impozite şi taxe locale.
 • Imobilele sa fie înregistrate în registrul agricol
 • Certificat fiscal.

 

Acte necesare pentru eliberarea biletelor de proprietate pentru animale 

 • Certificat eliberat de medicul veterinar privind starea sănătăţii animalelor 
 • Dovada achitării taxei de timbru legale

 

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de producator 

 • Titlul de proprietate
 • Să deţină terenuri agricole în proprietate şi să fie cultivate cu ceea ce solicită
 • Buletin de identitate.
 • Chitanţa de la casieria primariei prin care se achită taxa specială de eliberare a

certificatului de producator

 

Acte necesare pentru eliberarea titlului de proprietate.

 • Se ridica numai de proprietar cu buletinul de identitate.

 

Fișiere atașate

Înapoi