Căsătorie

INTOCMIREA DOSARULUI DE CĂSĂTORIE  

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi în scris, la Primăria  unde urmează să se încheie căsătoria cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea oficierii căsătoriei . Omiterea declarării unor date referitoare la starea civilă a persoanelor, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.

Acte necesare:

 • Buletinele de identitate pentru viitorii soţi (cel puţin unul din ei să fie cu domiciliul sau reşedinţa în Ştefăneşti) în original şi copie;
 • Certificatele de naştere în original şi copie ;
 • Certificatele medicale prenupţiale (se obţin de la Centrul de Planificare Familiala cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea căsătoriei cu următoarele acte: buletin de identitate, certificate de naştere, analize de sânge, 2 timbre fiscale);
 • Date despre doi martori (nume, prenume, domiciliul, B.I./C.I. seria şi numărul)
 • După caz: sentinţă de divorţ  definitivă şi executorie , certificat de  deces al fostului soţ , precum şi certificate de naştere ale minorilor rezultaţi din prima căsătorie şi încredinţaţi prin sentinţe sau rămaşi în grija unui părinte prin decesul celuilalt.
 • Taxa de compozitor 30 lei achitată la oficiul PPTR
 • Pentru un cetăţean străin: paşaportul , certificatul de cutumă – eliberat de ambasada ţării lui în România , din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond ale ţării lui pentru încheierea căsătoriei în România.

 

CĂSĂTORIA CU UN CETĂŢEAN STRĂIN  

Incheierea căsătoriei se va face în mod obligatoriu în prezenta unui traducător autorizat. Dacă cetăţeanul străin este cunoscător al limbii romane, va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere în acest sens, dată în faţa notarului public român.

 

Acte necesare:

Pentru cetăţeanul român :

 • Act de identitate în original şi copie;
 • Certificatul de naştere în original şi copie;
 • Certificatul medical prenupţial (se obţine de la Centrul de Planificare Familială cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea căsătoriei cu urmatoarele acte: buletin de identitate, certificate de naştere, analize de sânge, 2 timbre fiscale)

 

Pentru cetăţeanul străin :

 • Certificat prenupţial
 • Certificat de naştere (în original cu apostila dacă se impune) în copie autentificată de un notar public român sau străin cu apostila
 • Traducere în limba română a certificatului de naştere, autentificată de un notar public român
 • Dovada eliberată de misiunea diplomatică în România, a statului al cărui cetăţean este solicitantul din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România
 • Copie filă de paşaport cu foto
 • Declaraţie notarială, dacă este cunoscător de limba româna

 

EXCEPŢIE fac cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate sau convenţii care pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţările respective (certificate de capacitate matrimonială) în original şi traducere în limba româna autentificată de un notar public român (ex: Austria, Ungaria, Albania, Israel, Germania, R. Moldova)

O alta EXCEPŢIE o reprezintă cetăţenii străini, ai căror state nu au misiuni sau oficii consulare pe teritoriul României. In acest caz, aceştia vor depune o declaraţie pe proprie răspundere dată în faţa notarului public român, privind îndeplinirea condiţiilor de fond, în vederea încheierii căsătoriei, împreună cu celelalte documente menţionate mai sus.

Înapoi


Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Camere web

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foarte bun

Bun

Necesita îmbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

SISOP