Proiecte și investiții

Infiintarea unui centru de zi si a unei unitati de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice in orasul Stefanesti, judetul Botosani

Infiintarea unui centru de zi si a unei unitati de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice in orasul Stefanesti, judetul Botosani

 

„Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice și a unei unități de îngrijire la domiciliu în orașul Ștefănești, județul Botoșani"

 

 

UAT Orașul Ștefănești, implementează în calitate de Beneficiar proiectul cu titlul: „Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice și a unei unități de îngrijire la domiciliu în orașul Ștefănești, județul Botoșani", cod SMIS 116454, proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare încheiat în data de 11.12.2018 cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, în cadrul Axei Prioritare 8: „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale", Prioritatea de investiții 8.1: „Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale", Obiectivul Specific 8.3: „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale"

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului persoanelor vârstnice din orașul Ștefănești (în special a celor cu nevoi complexe), la servicii sociale de proximitate și asigurarea premiselor pentru o dezvoltare locală echitabilă, prin reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii de servicii și inființarea unui centru multifuncțional de servicii sociale, în sistem integrat (destinat furnizării de servicii specifice centrelor de zi și unităților de îngrijire la domiciliu).

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt dupa cum urmează:

ü  Îmbunătățirea caracteristicilor infrastructurii existente prin lucrări de reabilitare, modernizare și asigurarea dotărilor necesare pentru funizarea de servicii sociale specifice centrelor de zi, conform standardelor aplicabile, în vederea promovării participării sociale active și demne, prelungirii duratei de viață sănătoasă și îmbunătățirii calității vieții unui număr minim de 100 de persoane vârstnice aflate în dificultate, din orașul Ștefănești.

ü  Dezvoltarea infrastructurii și asigurarea dotărilor corespunzătoare pentru înfiintarea unor servicii sociale și socio-medicale specializate (îngrijire la domiciliu) în vederea asigurării unui grad mai ridicat de independență și siguranță și pentru reducerea riscului de instituționalizare a unui număr de minim 50 de persoane vârstnice cu nevoi de îngrijire de lungă durată din Orașul Ștefănești.

ü  Diversificarea ofertei locale de servicii sociale destinate grupurilor vulnerabile din orașul Ștefănești și întărirea capacității tehnice și operaționale a autorităților locale de a veni în întâmpinarea problemelor specifice și de a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup ale persoanelor vârstnice aflate în dificultate, prin înființarea (licențierea) de servicii sociale specifice centrelor de zi și unităților de îngrijire la domiciliu.

 

Rezultate așteptate

-        infrastructura de servicii reabilitată, modernizată și dotată în conformitate cu normativele tehnice în vigoare, care va permite furnizarea de servicii specifice centrelor de zi, pentru sprijinirea a minim 100 persoane vârstnice aflate în dificultate din Orașul Ștefănești;

-        spații și dotări corespunzătoare, în conformitate cu normativele tehnice aplicabile, pentru furnizarea de îngrijiri ambulatorii pentru minim 50 de persoane vârstnice din orașul Ștefănești, cu afecțiuni acute și/sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependență și o capacitate limitată de deplasare;

-        servicii sociale servicii sociale (fără componență rezidențială) destinate persoanelor vârstnice înființate (licențiate) la standardele de calitate aplicabile în domeniu, care vor permite acordarea de asistență în sistem integrat (realizarea unor acțiuni sociale coerente, unitare și eficiente în beneficiul persoanelor vârstnice, care combină serviciile de asistență socială cu serviciile de ocupare, de sănatate, de educație, precum și cu alte servicii sociale de interes general, dupa caz).

 

Data de începere: 01.08.2017

 

Perioada de implementare: 01.08.2017 - 30.04.2021

 

Valoarea totală a proiectului este de 3.164.729,38 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională și bugetul național este de 3.102.562,38 lei.

(din care 2.637.178,02 lei reprezentand contributia UE si 403.332,85 lei contributia nationala)

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operational Regional 2014-2020  www.inforegio.ro, pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro .

 

 

 

 

 

 

Casetă text: Adresa poștală: Str. Ștefan Luchian, nr. 4, oraș Ștefănești, județul Botoșani
Telefon: 0231.564.101, Fax: 0231.564.381, Email: primaria©stefanesti-bt.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020

- Infiintare CENTRU DE ZI PT PERS VARSTNICE cu:
birou receptie, punct medical/cabinet psihologic, chicineta, sufragerie
comuna(sala de mese), sala activ. lucrative, sala de activ. recreative, sala IT, birou administrativ, grupuri sanitare cu dusuri, camere odihna si repaus, spalatorie si uscatorie, spatii de recuperare (jacuzzi, sauna, sala de recuperare fizica/fitness).
Centrul de zi rezultat pe aceasta cale va avea o pentru o capacitate maxima simultana de 50 de persoane, astfel incat, prin rotatie (zile/
ore) sa asigure sprijinul necesar pt min. 100 de persoane varstnice aflate in dificultate din comunitate
• Consiliere psihosociala si informare
• Socializare si petrecerea timpului liber
• Terapii de recuperare si relaxare
• Organizare si implicare in activitati comunitare si culturale
• Asistenta si suport pt familia persoanei varstnice
• Suport pt realizarea activitatilor administrative si gestiunea bunurilor - daca este cazul/la cerere
• Orientare vocationala
• Formare profesionala (formala si informala)
• Actiuni caritabile etc.
Unitatea de ingrijire la domiciliu - servicii specifice la domiciliu pt min 50 de pers cu dificultati in desfasurarea realizarea activitatilor de baza ale vietii zilnice -
• Ajutor pt realizarea activitatilor de baza ale vietii zilnice - ABVZ
• Ajutor pt realizarea activitatilor

 

Ministerul Fondurilor Europene prin Programul Operational Regional

Infiintarea unui centru de zi si a unei unitati de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice in orasul Stefanesti, judetul Botosani

3,164.729,38 lei

11.12.2018

Infiintarea unui centrul multifunctional de servicii sociale, in sistem integrat prin reabilitarea, modernizarea si dotarea cladirii fostei brutarii de pe str. Smardan, nr. 5, Stefanesti.

-          CENTRU DE ZI PT PERS VARSTNICE (servicii pentru 100 persoane varstnice din comunitate)

-          Unitatea de ingrijire la domiciliu - minimum 50 de persoane varstnice cu limitari severe (batrani singuri, care nu beneficiaza de sprijin din partea altor persoane) vor beneficia de ajutor pentru realizarea activitatilor de baza si/sau instrumentale ale vietii curente, informare, evaluare, ingrijire personala, terapii de recuperare, ingrijiri medicale, activitati de amenajare si adaptare a mediului ambiant si alte forme de ajutor acordat de personalul unitatii de ingrijire la domiciliu.

August 2017-aprilie 2021

Fișiere atașate

Galerie Foto

Înapoi


Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti Camere web

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foarte bun

Bun

Necesita îmbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Infiintarea unui centru de zi si a unei unitati de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice in orasul Stefanesti, judetul Botosani„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit” - SIPOCA 35