Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Transparenta decizionala si informare publica

PRIMARIA ORASULUI STEFANESTI


cod fiscal 3373403

Sediul: str. Stefan Luchian, nr. 4. Oras Stefanesti, judet Botosani, cod postal 715.385
Telefon: 0231.564.101
Fax: 0231.564.101(tasta 0)
E-mail: primaria@stefanesti-bt.ro
Site : http://www.orasulstefanesti-bt.ro

Programul de functionare
Luni-joi: 7.30- 16.00
Vineri: 8.00-14.00

Programul de audienţe:
 Primar: JOI 8.00-12.00
 Viceprimar: MIERCURI 8.00-12.00
 Secretar: MARŢI 8.00-12.00

 

Program de lucru cu publicul:
 Serviciul Contabiliate, Taxe şi impozite:
    • Caserii LUNI - VINERI: 8.00-16.00
    • Impozite şi taxe LUNI - VINERI: 8.00-14.00
 Compartiment Urbanism: LUNI - VINERI : 8.00-14.00
 Compartiment Agricol: LUNI - VINERI : 8.00-14.00

 Compartiment Asistenta Sociala: LUNI - VINERI : 8.00-14.00

 

Aparatul propriu al Primăriei Oraşului Ştefăneşti are următoarea structură organizatorică :

Funcţie de demnitate:
- Primar: Buțura Florin
- Viceprimar: Rotari Toader

 

Aparat propriu:
 Secretar oraş: Neagu Stelian
 Administrator public: Corduneanu Leonard-Alin

 Cabinet Primar

 Compartiment Audit
 Serviciul Contabilitate, taxe şi impozite

 Serviciul Administrație Publică Locală şi Asistenţă Socială:
• Compartiment Asistenţă Socială
• Compartiment Resurse Umane
• Compartiment Achiziţii Publice
• Compartiment Probleme Romi
• Compartiment Mediatori sanitari şi Medicină Şcolară
 Compartiment Agricol
 Compartiment Urbanism
 Compartimentul Situaţii de Urgenţă
 Serviciul Public de Administrare şi Gospodărire a Gunoiului de Grajd:
 Compartimentul Administrativ-Gospodărie
 Serviciul Comunitar Local de Evidenţa Informatizată a Persoanei
 Compartimentul Cultură
 Asistenţi personali pentru persoane cu handicap

 

Programul de comunicare a informatiilor de interes public:
- luni: 15.00 - 16.00
- marţi, miercuri, vineri: 8,30 - 9,30,
- joi: - 16.00 - 17.00

 

 

Asigurarea transparenţei decizionale şi a liberului acces la informaţiile de interes public se face în condiţiile şi cu respectarea Legii nr. 544/2001 şi Legii nr. 52/2003.

 

Responsabil de relaţia cu societatea civilă privind transparenţa decizională si cu difuzarea informaţiilor de interes public: Pisaltu Irina-Adriana, Consilier, Serviciul A.P.L.A.S. (Administratie publica locala si asistenta sociala) 

Tel. 0231.564.101

 

Înapoi