Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Urbanism

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM PRIVIND:

 

 

 

  1.  LUCRARI CONSTRUCŢIE / DESFIINŢARE, SCHIMB DESTINAŢIE

 • Cerere tip pentru emiterea Certificatului de urbanism
 •  Act de proprietete
 •  Plan situaţie şi încadrare în zona pe suport topografic, vizat de Oficiul judeţean de cadastru scara 1: 5000 pana la 1:500
 • Document de plata al taxei de eliberare a certificatului de urbanism(copie)

 

  2.  CONTINUARE DE LUCRARI

 • Cerere de autorizaţie (formular tip)
 • Autorizaţia de construire (original) şi documentaţia cu plansele stampilate (2 ex)
 • Dacă s-a întrerupt execuţia lucrărilor mai mult de 6 luni este necesar raport de expertiză pt. reluarea lucrărilor
 • Document de plată al taxei (taxa se percepe la valoarea ramasă de executat ) de autorizaţie

 

  3.  PRELUNGIREA CERTIFICATULUI DE URBANISM / AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE

 • Certificatul de urbanism - original
 • Cerere pentru solicitarea prelungirii certificatului / autorizaţiei
 • Document de plată al taxei de eliberare a certificatului/ autorizaţiei (copie)

Înapoi