Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foarte bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

Știri și evenimente

Anunt selectie parteneri POCU

06-06-2018

Primaria Orasului Stefanesti, judetul Botosani, anunta organizarea unei proceduri de selectie a unui partener national pentru incheierea unui Acord de Parteneriat in vederea implementarii proiectului „Stefanesti-masuri integrate pentru o societate incluziva" - cod SMIS: 114821, finantat prin Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU), Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare: (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a), Prioritatea de investitii 9.ii "Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii" (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a), OS.4.1 "Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, prin implementarea de masuri integrate".

Informare: SISOP- Sistemul de soluționare a problemelor cauzate de încălcarea legislației UE de către autoritățile publice locale

23-03-2018

Informare: SISOP- Sistemul de soluționare a problemelor cauzate de încălcarea legislației UE de către autoritățile publice locale

Incepând din acest an a fost activat la nivelul MAI, sistemul de soluționare a problemelor cauzate de încălcarea legislației UE de către autoritățile publice locale cunoscut ca SISOP, prin implementarea unui proiect prin PODCA.
SISOP este un sistem de soluționare a problemelor prin intermediul căruia orice persoană fizică, juridică sau instituție publică poate transmite o sesizare care privește o situație de încălcare a dreptului UE de către autoritățile publice locale. Prin sistem, se dorește îmbunătățirea controlului de legalitate a prefectului, în ceea ce privește implementarea corectă a legislației UE de către autoritățile publice locale, gestionarea optimă a problemelor apărute și asigurarea transparenței și schimbului de informații cu cetățenii.

Pentru mai multe informatii va rugam accesati site-ului oficial la MAI la adresa http://sisop.mai.gov.ro/sisop.